Månadsbrev November 2023

Hej alla!

Tiden går himla fort och hösttermins näst sista brevet kommer!

Så roligt att få njuta av att lek i snön igen. Vi åker på stjärtlappar, madrasser och vaxduk. Barnen har så roliga stunder ute på backarna.

Under november månad har vi haft fokus på hjärnan och dess funktioner i vårt projekt ”kroppen”. Vi frågade efter barnens egna tankar om hjärnan. ” Den skickar signaler ”, ” Här är den”, ” Den går genom hela kroppen ”,” Den är mjuk men skallen är hårt” Vi kände på en modell av en hjärna och de konstaterade snabbt att den är mjuk.

Det skickades runt en stor och en liten petflaska med vatten i så alla fick känna hur mycket en vuxens respektive ett barns hjärna väger.

Vi har gjort play doh deg med olika färger och barnen fick använde sina fantasier och gjorde ”hjärna” av deg. Alla var så nöjda med sina konst😊

Vi har även fokuserat på analog programmering under månaden.

Analog programmering är ett populärt begrepp som innebär olika sätt att arbeta med instruktioner, kod och utförande utan vare sig digitala verktyg eller skärm. Det kan vara att programmera varandra med pilar och andra kommandon…

Genom att börja i det analoga vill vi ge barnen möjligheter att få en grundläggande förståelse för programmering.

Barnen har tagit till sig vad de olika begreppen innebär så som höger, vänster, bakåt, framåt också vidare. Dessa erfarenheter kan de ha användning av i andra aktiviteter.

Mål ur Lpfö 18 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

Vi kommer att jobba med jul/vinter teman under december månaden och pausar projektarbeten, efter jullovet själv klart fortsätter vi med det.

Den 20/11 var barnkonfektionens födelsedag. Vi har valt olika färger för varje rättigheter och barnen har pärlat armband för barnens rättigheter.

De äldsta barnen var och tittade på teatern ”Obs! Superviktigt!”. Den handlade om vad som är viktigt här i livet. Barnen fick komma med egna förslag och det var mycket musik och dans där barnen också fick vara med.

Vi sjunger luciasånger på de flesta samlingarna just nu, det har ni säkert fått höra hemma. Själv går man och nynnar på Luciasångerna vart man än är, de fastnar liksom. Vi ser så fram emot att träffa er alla på Luciatåget 11:e december på Brunna Gården.

Kommande aktiviteter

11/12: Luciatåg på Brunna Gården, kl:15.30. Ni kan komma efter kl. 15.15

19/12: Tomtespår och jullunch