Klagomålshantering

Klagomålshantering

Klagomål, synpunkter och ideer kan framföras skriftligt med avsedd blankett som finns på hemsidan till familjedaghemmet. Det går så klart också framföra sina önskemål och synpunkter muntligt.
Alla skiftligt inkommna klagomål, synpunkter och ideer skall granskas och bearbetas för att öka verksamhetens kvalite.
Familjedaghemmet ska hantera ärendet och återkoppla förälder så fort så möjligt.
Föräldrarna är varmt välkomna med frågor, funderingar och synpunkter. Det hjälper verksamheten att bibehålla god kvalitet och kvalitetsäkra verksamheten. En öppen kommunikation är alltid bra!

Ladda ner i PDF format

Klagomåls Blankett

Ladda ner i Docx format

Klagomåls Blankett

Ladda ner i Docx format

Dagmamma i Brunna Likabehandlingsplan