Om Dagmamma i Brunna

Familjedaghemmet ”Dagmamma i brunna” är ett privat familjedaghem i Brunna.  Jag är utbildad barnskötare med flera års erfarenhet av att jobba med barn i olika åldrar. Verksamheten drivs hemma hos mig på egen privat tomt. Jag bor på Valsvägen 11 med min man & tre barn.

Jag samarbetar med två andra dagbarnvårdare i området som vi träffar flera gånger i veckan. Vi har gemensamma aktiviteter där våra barn får leka tillsammans och fira högtider m.m. Vi har tillsammans ett vikariesystem där vi hjälps åt med varandras barn vid eventuell sjukdom och ledighet.

Verksamheten består av en mindre barngrupp vilket innebär en trygg miljö med mycket uppmärksamhet för ditt/dina barn. Varje barn utvecklar en nära relation till mig och slipper personalombyten och vikarier.

Mitt främsta mål är att barnen ska känna sig trygga och tycka att det är roligt att komma till min verksamhet. Jag vill ge mina dagbarn en spännande och rolig vardag som dem minns resten av livet.

Jag tar emot barn i åldrarna 1 till 6 år.

 

Verksamhet

Läroplanen genomsyrar min verksamhet. Jag arbetar för att ge barnen kunskap, trygghet och glädje. Mitt arbete ska ge barnen en tro på sin egen förmåga att lära, lära sig samspel, turtagning och att respektera sig själv och andra.

Jag vill att mina dagbarn utvecklas på sina egna villkor och får utlopp för sin nyfikenhet och lust att lära sig nya kunskaper.

Min verksamhet är Reggio Emilia- inspirerat, som bygger på en stark tro på människans möjligheter, respekt för barnet samt en övertygelse om att barn föds intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Jag utgår från barnens intressen och arbetar tema/projektinriktat där skapande är en självklar del av verksamheten. Jag erbjuder barnen många olika metoder och material, till exempel vattenfärger, fingerfärg, lera, trolldeg, olika slags papper. Genom skapande verksamhet uppmuntrar jag barnet att lära sig färg, form och att få känna egen skaparglädje. Barnen är åldersindelade (vi har åldersindelade grupper när vi träffas med dem andra familjedaghemmen) när jag arbetar med mina pedagogiska aktiviteter så som tema och projekt, musik och rytmik, matte, naturstig, skapande och olika upplevelser.

Föräldrasamverkan är en viktig del i mitt arbete. Föräldrarna och barnen kommer att ha möjlighet att påverka verksamheten. När barnen vistas i liten grupp, finns goda förutsättningar för kontinuerlig uppföljning av barnens utveckling i dialog med föräldrarna vid lämning och hämtning. Jag erbjuder mina föräldrar utvecklingssamtal 1 gång per termin.

Maxtaxa och försäkrad precis som i kommunen.

 

Måltider

Jag serverar hemlagad kost som är varierad. Måltider tillagas med ekologiska produkter. God, hemlagad och nyttig mat är en självklarhet för mig.

Barnen får näringsrik mat som fisk, fågel, kött, grönsaker, vatten, mjölk samt frukt. Måltider ska vara positiva som förstärker samvaron för barnen. Barnen får träna på att äta med kniv och gaffel, träna sina sinnen som lukt, smak, varmt & kallt. Vid maten sitter vi tillsammans och pratar med varandra, om vad som har varit roligt på förmiddagen, mm.

Barnen äter frukost, frukt, lunch och mellanmål hos mig.