Om Oss

 

Dagmamma i Brunna

”Dagmamma i brunna” är ett privat familjedaghem(pedagogisk omsorg) och ett alternativ till förskolan i Brunna sedan januari-2013. Jag heter Hacer Karabas som är utbildad barnskötare sedan 2005. Jag har flera års erfarenhet av att jobba med barn i olika åldrar. Verksamheten drivs i min lokal (bredvid mitt hus)som är inrett för lärandemiljöer där det lockar och uppmuntrar lärande på egen privat tomt. Jag är mamma till tre barn och jag bor med min man & mina två barn på Valsvägen 11.

Jag samarbetar med tre andra dagbarnvårdare i området som vi träffar flera gånger i veckan. Vi har gemensamma aktiviteter där våra barn får leka tillsammans och fira högtider m.m. Vi har tillsammans ett vikariesystem där vi hjälps åt med varandras barn vid eventuell sjukdom och ledighet.

Verksamheten består av en mindre barngrupp vilket innebär en trygg miljö med mycket uppmärksamhet för ditt/dina barn. Varje barn utvecklar en nära relation till mig och slipper personalombyten och vikarier.

Mitt främsta mål är att barnen ska känna sig trygga och tycka att det är roligt att komma till min verksamhet. Jag vill ge mina dagbarn en spännande och rolig vardag som dem minns resten av livet.

Jag tar emot barn i åldrarna 1 till 6 år och har ca 6 barn. Avgiften betalas till kommunen (kommunens maxtaxa)

Följ gärna på instagram: dagmammaibrunna

 

 

Verksamhet

Läroplanen genomsyrar min verksamhet. Jag arbetar för att ge barnen kunskap, trygghet och glädje. Mitt arbete ska ge barnen en tro på sin egen förmåga att lära, lära sig samspel, turtagning och att respektera sig själv och andra.

Jag vill att mina dagbarn utvecklas på sina egna villkor och får utlopp för sin nyfikenhet och lust att lära sig nya kunskaper. De ska få förståelse för att alla människor har lika värde och de ska lära sig visa och få känna respekt, solidaritet och ansvar.

Dagmamma i Brunna verksamheten är inspirerat mycket av Reggio Emilia- filosofin och Utepedagogik.

Reggio Emilia- filosofin som bygger på en stark tro på människans möjligheter, respekt för barnet samt en övertygelse om att barn föds intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Det erbjuds olika material (lera, vatten, textil, trä̈, färg, papper etc.) både inne och ute. Barnens intresse avgör vilka projekt som man arbetar med i verksamheten. Valfriheten är viktig och barnens tankar och teorier i centrum.

Utepedagogik som utomhusbaserat lärande är viktigt för barns och vuxnas bildning och kulturkompetens. Utomhusvistelse kan påverka lek, lärande och välbefinnande positivt i alla åldrar. Utomhusmiljön är en arena för upplevelser, undervisning och lärande bland barn och vuxna. Kunskaper blir mer bestående om lärandet växlar mellan utomhusaktiviteter och inomhusaktiviteter. Det psykosociala klimatet främjas. Både barn och vuxna blir friskare, starkare och mår bättre av att vara utomhus regelbundet. Forskning visar att barns kreativitet och koncentrationsförmåga förbättras av utomhusvistelse. Den som regelbundet vistas i skog och mark och park kan utveckla en starkare känsla för naturen och ett större miljöengagemang. Bland annat är många utomhusmiljöer perfekta platser för barnen att utveckla och öva upp sin grovmotorik som till exempel springa, hoppa, kasta, fånga, hänga och gunga.

Barnen är åldersindelade (vi har åldersindelade grupper när vi träffas med dem andra familjedaghemmen) när vi arbetar med våra pedagogiska aktiviteter så som tema och projekt,språk, musik och rytmik, matte, naturstig, skapande och olika upplevelser.

Föräldrasamverkan är en viktig del i mitt arbete. Föräldrarna och barnen kommer att ha möjlighet att påverka verksamheten. När barnen vistas i liten grupp, finns goda förutsättningar för kontinuerlig uppföljning av barnens utveckling i dialog med föräldrarna vid lämning och hämtning. Jag erbjuder mina föräldrar utvecklingssamtal 1 gång per år.

Våra dagbarn försäkrad precis som i kommunen.

Måltider

Jag serverar hemlagad, näringsrik och till stor del ekologisk kost. God, hemlagad och nyttig mat är en självklarhet för mig.

Barnen får näringsrik mat som fisk, fågel, kött, grönsaker, vatten, mjölk samt frukt. Måltider ska vara positiva som förstärker samvaron för barnen. Barnen får träna på att äta med kniv och gaffel, träna sina sinnen som lukt, smak, varmt & kallt. Vid maten sitter vi tillsammans och pratar med varandra, om vad som har varit roligt på förmiddagen, mm.

Barnen äter frukost, frukt, lunch och mellanmål hos mig.

Edit”Om Oss”