Månadsbrev September 2023

Hej alla!

Jag vill först säga grattis till L… som fyllt 4 år, hipp hipp hurra

Brunna Gården går så bra. Alla gamla vet redan våra rutiner och gör, nya och yngre barn tittar på äldre kompisarna och härmar 😊

Utegrupperna går också bra , alla började lära sig vem som ska gå med vem och jobba…

Tema:

Vi läser många böcker och titta på bilderna om kroppen och barnen verkligen visar stort intresse. Vi har börjat teman med ” Hur ser kroppen ut?” Vi alla ser olika ut, någon kan vara kort eller lång, vi har olika hudfärg och vissa har långt hår…Men på insidan ser vi lika ut. Vi har belyst att på insidan är vi alla lika men vår utsida kan skilja oss åt. Men vi är alla lika bra för det!

Vi ritade av ett av barnen på ett stort papper med alla kompisar på parken och ritade av alla barns kropp på pappret inne. Vi har valt en av de barnens kropp och började lägga vissa organ. Barnen fick möjlighet att lägga kropp pussel och hitta kroppsdelars platser …

Vi har mätt barnens längd och vägt deras vikt, sedan markerat med barnens bild. Barnen pratade mycket om att vem som är lång vem som är kort. Det är bra att vara olika…

Barnen har även fått titta på spegeln och rita egna självporträtt på pappret och ritat av varandras ansikten genom att hålla plexiglasskiva framför sig. Barnen uppskattat väldigt mycket att rita av varandras ansikten på plexiglasskiva…

Vi har också gjort fotavtryck och handavtryck och pratat om händer och fötter…

Vi hann även jobba med ”äta, dricka och bajsa” och ”lungor, hjärta och blod”

Självklart att ämne bajs var barnens favorit och det var roligt 😊Under detta ämnen passar vi att prata om varför det är viktigt att äta bra och nyttig mat. Vad är nyttigt och onyttigt? …

Experiment: Matens väg genom kroppen

Ute i skogen, på gården och inne genomförde vi ett experiment för att visualisera matsmältningens process. Vi tog med oss en smörgås med pålägg, lade den i en plastpåse och krossade den med våra händer för att efterlikna tuggning. Sedan tillsatte vi lite vatten, som symboliserade saliv, och krossade den ytterligare. Efter det tömde vi innehållet från plastpåsen i en ren nylonstrumpa. Genom att klämma på strumpan lät vi vätskan rinna igenom, vilket liknade matens väg genom tarmarna. Det fasta materialet som blev kvar i strumpan representerade bajset. När vi tömde ut innehållet blev barnen nyfikna och ville lukta på strumpan. Samstämmigt konstaterade de att den doftade som bajs.

Andning, lungor och hjärta

Vi diskuterar hjärtat, blodet, andningen och lungorna. Vi tittar på bilder, fakta barnfilmer och reflekterar över hur organen ser ut och pratar om varför de finns där inne i kroppen.

Experiment: Lungor

Först tittade vi på en film om lungor, hjärtat och blodet, därefter gjorde vi ett experiment med en fryspåse och ett sugrör. Barnen blåste i sugrör som föreställde luftstrupen och såg hur luften kommer in i ”lungorna”…

Kommande aktiviteter

4/10: Fotografering hos mig, kl.09.00

16/10: Första hjälpen kurs, barnen ska hämtas tidigare

19/10: Teater ” Boll? Boll. Boll!” barn f. -20, kl. 09.30, Florasalen i Bro cent.

26/10: Höstfest, barnen får gärna komma utklädda om de vill.